B.B. Consulting OÜ

Business and Bookkeeping Solutions

Teenused

B.B. Consulting OÜ tagab oma klientidele kompleksse ja kvaliteetse raamatupidamisteenuse, mis hõlmab nii finantsalast nõustamist, raamatupidamisarvestust kui konsultatsioone maksunduse küsimustes.

Kujundame oma teenuse lähtuvalt iga kliendi konkreetsetest vajadustest ja firma eripärast. Abistame igas küsimuses – olgu see raamatupidamise korraldamine ettevõttes, maksudeklaratsioonide täitmine, aastaaruande koostamine, personaliarvestus või konsultatsioon seadusega kehtestatud maksustamise küsimustes.

 • Eelnevate perioodide raamatupidamise taastamine
 • Konkreetse perioodi raamatupidamisarvestus
 • Jooksev raamatupidamisarvestus
 • Alusdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Raamatupidamisarvestuse seadistamine ja süstematiseerimine
 • Tarnijate ja maksete aruanded
 • Objektipõhine raamatupidamisarvestus
 • Palgaarvestus
 • Aruanded (bilanss, kasumiaruanne)
 • Komandeeringuaruanded, kuludokumendid
 • Põhivahendite arvele võtmine, kustutamine, kulumi arvestus
 • Tuludeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Statistikaaruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • Aastaaruannete koostamine
 • Raamatupidamise siseeeskirjade koostamine
 • Ametijuhendite koostamine
 • Äriplaanide koostamine
 • Konsultatsioonid